Svanenmärkta sedan 2020

Vi arbetar målmedvetet för att minska vår miljöpåverkan, både i det dagliga arbetet och genom investeringar med miljöns bästa för ögonen. Licensen att använda Svanenmärket och certifikatet för miljöledningssystemet ISO14001 är ledstjärnor för oss och gör stor skillnad för miljön. Svanen ställer en rad miljökrav på tryckerier ur ett helhetsperspektiv, dessa uppfyller vi. ISO innebär att vi bedriver ett medvetet miljöarbete och följer den miljötekniska utvecklingen avseende maskinell utrustning, råvaror och material samt att vi styr vår verksamhet mot miljövänliga produktionslösningar. Ett tredje sätt i vårt miljöarbete är att elen vi köper är fossilfri och märkt med Bra Miljöval.

Vill du också göra skillnad? Tryck hos oss!

Miljöpolicy

WikingTryck skall utifrån sina egna förutsättningar och resurser bedriva ett medvetet miljöarbete och bidra till en minskad miljöbelastning i företaget och dess omvärld genom att:

  • Känna till och följa lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet.
  • Vara lyhörd för våra kunders miljökrav, arbeta med källsortering och avfallssortering.
  • I möjligaste mån använda miljövänliga produkter samt miljömedvetna leverantörer.
  • Personalen är införstådd med miljöpolicyn och är delaktig i det löpande arbetet.
  • Med övergripande och detaljerade mål, medvetet sträva efter förbättringar för miljön.

"Bara genom att använda ett annat sorts papper kan du inge en helt annan känsla i din trycksak"